שבועות - חג החציר


חציר לשבועות

חבילת חציר גדולה 40X40X100 ס"מ
חבילת חציר בינונית 12X12X25 ס"מ
חבילת חציר קטנה 5X6X12 ס"מ
אלומות חיטה כ-50 שיבולים
להזמנותסנדות - סנדה מאקליפטוס
במשק הרועה יש לנו מטע מסחרי של אקליפטוס
המיועד לכריתת סנדות למחנאות, בנייה, גידור או כל שימוש אחר.
ניתן להזמין סנדות בכל אורך בין 1 מטר  ל- 6 מטר.

2011 © כל הזכויות שמורות למשק הרועה

Graham Tourbillon. The 60-second Tourbillon is constructed replica watches uk at a 6-o'clock position, with a uk replica watches micro-rotor movement that provides power output and barrel resetting, as well as the ability to reduce thickness and create a perfect balance.Geo.Graham Tourbillon watch in rolex replica pink gold (18K) manufacturing, a significant balance wheel and eccentric rolex replica pendulum together to create technical dynamic effect, so that technology and design to achieve perfect unity.